PRÓXIMA CAMADA ESPERADA PARA MAYO 2017


               

             J.CH. DEMISHSTAR MESEIYOSHI         X          MARA-SHIMAS SUZUKAZE

PRÓXIMA CAMADA ESPERADA PARA ABRIL 2016


                        

             J.CH. DEMISHSTAR MESEIYOSHI         X          MARA-SHIMAS SUZUKAZE

PRÓXIMA CAMADA ESPERADA PARA FINALES DE  JULIO 2015


                           

      SEKI NO RYU GO SHUNYOU KENSHA     X     ISUZU D'YUDAI OF NAGAREGUMO